Economische visie Deventer 2020

Waar gaan wij in 2020 in Deventer ons brood mee verdienen? Waar zit de werkgelegenheid en de verdiencapaciteit? En wat is er nodig om ondernemers in Deventer te laten bloeien en uitblinken? De economische visie Deventer 2020 geeft de richting aan. Daarin staan 3 speerpunten centraal:

  • boeiende be-leefstad
  • duurzame maakstad
  • open informatiestad

Deze visie is niet alleen door de gemeente of de politiek bedacht, maar is juist het resultaat van intensieve uitwisseling van ideeën tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en de Kopgroep economie en arbeidsmarkt.

Deventer op de kaart

Samen zetten we Deventer op de kaart. Ziet u kansen, heeft u ideeën en wilt u actief bijdragen? Laat het weten aan de Economische kopgroep via devisie2020@deventer.nl of kijk op zetdeventeropdekaart.nl. U bent aan zet!