Een interactief proces

De economische visie en uitvoeringsstrategie 2020 is een gezamenlijk product van partners in Deventer: bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeente Deventer en betrokken mede-overheden.
Afbeelding van oude kaart van Deventer
Thumbnail

Rondom thema’s als kennisdiensten en informatie, hospitality, duurzaamheid, creativiteit, productie, zijn werkateliers gehouden. De resultaten zijn gepresenteerd in een interactieve bijeenkomst van de economische kopgroep.

In juli 2014 is de economische visie (DEVisie2020) vastgesteld door de economische kopgroep en gepresenteerd bij Sallcon Werktalent.

Op de website www.zetdeventeropdekaart.nl gelanceerd vindt u de uitvoeringsagenda, opgezet door ondernemend Deventer.